Kontakt

Mia-Design Sp. z o.o.
ul. Borówkowa 15B
42-280 Częstochowa

Biuro handlowe/magazyn:
ul. Wesoła 36
42-202 Częstochowa
biuro@mia-design.pl
Tel. +48 730 264 264

Dział realizacji zamówień:
Tel. +48 666 329 863

Dział administracyjno-finansowy:
Tel. +48 602 109 732 
magda@mia-design.pl


Sąd Rejonowy dla miasta Częstochowy, XVII Wydział Gospodarczy, KRS 0000663841, NIP 5732876935, REGON 366582180. Kapitał zakładowy 100 000 zł opłacony w całości.